ถ้าไม่สามารถเล่นเกมส์ได้ให้คลิกที่นี่เพื่อ
Download Flash Player ก่อน
++ krusuriya ขอขอบคุณ www.madoo.com/game เป็นอย่างยิ่ง ++

กด Play 2 ครั้ง