หน้าแรก โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ตำบลประจวบฯ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 หน้าหลัก    สพม.10    สำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย    สพฐ.    กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 ผู้อำนายการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 ดร. นวลใย นิลบรรพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

 วีดิโอนำเสนอโรงเรียน
 แนะนำผู้บริหาร
 ประวัติโรงเรียน
 สัญลักษณ์และคำขวัญ
 วิสัยทัศน์
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 เพลงมาร์ช
 เพลงโรงเรียน
 เพลงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 แผนที่โรงเรียน
 แผนที่เดินทาง
 E_Office_โรงเรียน
 ปฏิทินปฏิบัติงาน
 ห้องสนทนาออนไลน์
 สรุปอันดับงานศิลปหัถกรรมฯ
 ข้อมูลการศึกษาต่อปี2555

บุคลากร

 ฝ่ายบริหาร
 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระภาษาไทย
 กลุ่มสาระศิลปะ
 กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
 กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
 กลุ่มแนะแนว
 กลุ่มครูต่างชาติ
 ครูพิเศษ
 พนักงานบริการ
 คนงาน

ระบบสารสนเทศโรงเรียน

 ติดตามข่าวการศึกษา
 ระบบจัดการสถานศึกษา
 สารสนเทศโรงเรียน
 E-Office โรงเรียน
 E-Office สพฐ
 รายงานการไปราชการ
 แบบสอบถามออนไลด์
 ข้อมูลครูจำแนกตามวุฒิสูงสุด
 ข้อมูลครูจำแนกตามวิทยฐานะ
 ข้อมูลครูจำแนกตามระดับที่สอน
 ข้อมูลครูจำแนกตามการเกษียณ
 ข้อมูลครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก
 ข้อมูลครูจำแนกตามคาบการสอน
 ข้อมูลครูจำแนกตามเงินเดือน
 รายงานการใช้งบประมาณ

ผลงานครู

 ครูมนิตย์ อัตตะ
 ครูชะอ้อน แก้วชูเสน
 ครูบุญญาวัฒน์ ลาภศิริ
 ครูสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์
 ครูประยงค์ ธรรมมะธะโร
 ครูเดชา ศิริพิบูลย์
 ครูสลิด ชูชื่น
 ครูวิฑูล มณีชัย
 ครูสมศักดิ์ จินดาไทย
 ครูลักษณีวไล หลักกรด

หนังสั้นผลงานนักเรียน

 ของขวัญจากพี่ชาย
 ชีวิตใหม่หัวใจเดิม
 เด็กหอ
 ทางออกของปัญหา
 แพรว
 สามพี่น้อง
 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ากะลา
 ท้อสู่ความสำเร็จ
 หนทางสุดท้าย
 หน้าที่
 บทสรุป

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Bookmark

ชมพู-ฟ้ามุทิตาจิต 58 จากไป...หัวใจเรายังผูกพัน

ชมพู-ฟ้ามุทิตาจิต58 
 

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

icon โรงเรียนประจวบวิทยาลัย มีความประสงค์เปิดซองสอบราคาอุปกรณ์และครุภัณฑ์
      วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ข่าวใหม่
     ยื่นซอง วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
     เปิดซอง วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.-16.00 น. เป็นต้นไป
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศเชิญชวน)  (เอกสารสอบราคา)

icon โรงเรียนประจวบวิทยาลัย มีความประสงค์เปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่สำหรับครู
     และโทรทัศน์สีจอแบนแบบ (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว ข่าวใหม่

     ยื่นซอง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
     เปิดซอง วันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ประกาศเชิญชวน)  (เอกสารสอบราคา)

icon โรงเรียนประจวบวิทยาลัย คู่มือประชาชน การรับนักเรียนในสังกัด สพฐ. ข่าวใหม่
     1. การรับนักเรียน (คลิ๊กที่นี่)
     2. การขอย้ายเข้าเรียน (คลิ๊กที่นี่)
     3. การขอย้ายออกนักเรียน (คลิ๊กที่นี่)
     4. การขอลาออกของนักเรียน (คลิ๊กที่นี่)
     5. การขอเทียบโอนผลการเรียน (คลิ๊กที่นี่)
     6. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา (คลิ๊กที่นี่)
     7. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน (คลิ๊กที่นี่)
icon โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558   ข่าวใหม่
     วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย นักเรียนเรียนตามปกติ
icon โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูดวงกมล ศรีงาม  
     ได้รับอนุมัติ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (ร่วมแสดงความยินดี คลิ๊กที่นี่)  (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียด)


กิจกรรมของโรงเรียน ดูได้จากปฏิทินปฏิบัติงาน (คลิ๊กที่นี่) 

  sport day
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมวัน Sportday นั้นขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความปรองดอง ระหว่าง ครู นักเรียน ในเช้าวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นำการออกกำลังกายโดยตัวแทนนักเรียน และคณะครู ณ สนามกีฬา โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
 
 ดร.นวลใย  นิลบรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้นมัยมศึกษาปีที่1 ในวันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสืออัษฏาวุธ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บรรยากาศค่ายเยี่ยมยอดในพื้นที่ ๗๐๐ เป็นที่ฝึกประสบการณ์ให้กับเด็กๆ ของโรงเรียนประจวบวิทยาลัยที่มีจำนวนนักเรียนมากๆ ได้เป็นอย่างดี
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๕
 
โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดการแข่งขัน"ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕" โดย ว่าที่ร้อยตรี ชาญวิทย์  จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมฯ และ ดร.นวลใย นิลบรรพ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมหลายกิจกรรม อาทิเช่น การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง หนังสือเล่มเล็ก
 แข่งขันคอมพิวเตอร์ แข่งขันหุ่นยนต์ แข่งขันศิลปะ และอีกหลายรายการ ฯลฯ 
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  ประชุมผู้ปกครอง
 
     วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในช่วงเช้า
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในช่วงบ่าย โดย ดร.นวลใย นิลบรรพ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม กล่าวถึง "นโยบายการศึกษา
และ
การพัฒนาโรงเรียนประจวบวิทยาลัย" มีผู้กำกับ นายทหาร และพยาบาล มาร่วม
ให้ความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
  SSATC
 
           ดร.นวลใย นิลบรรพ์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมครูผู้สอนลูกเสือสามัญหลักสูตร SATC ในวิชาแผนการฝึกอบรม2 ฝึกทดสอบการใช้การผูกแน่นทำตอม่อสะพาน วันที่ ๑๓ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขีันธ์
หัวข้อ : กิจกรรมโรงเรียน (แสดงความเห็น? | จำนวน: 0)
105 เรื่อง (21 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 ]

สำหรับสมาชิก

หมายเลข IP ของคุณ 107.20.32.114


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : OtaKiZ
สมาชิกทั้งหมด : 154

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 0
บุคคลทั่วไป : 0
สมาชิก : 0

จำนวนผู้เยี่ยมชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555

บริการอื่นๆ

 ข่าวจากกลุ่มสารสนเทศ_สพฐ
 สารสนเทศสำนักมัธยมปลาย
 เสียภาษีผ่านเน็ต
 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ตรวจสลากออมสิน
 ป้องปรามยาเสพติด
 ธรรมสอนใจ
 ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
 เทคนิคการดูแลคอมพิวเตอร์
 การประดับแถบแพรเครื่องราชฯ

หน่วยงาน